telefon +420 311 532 065   /   Tocnik.obec@seznam.cz

{

Úřední hodiny

Pondělí 20:00 - 22:00

}

Více kontaktů
Hlavní stránka - Znak Obec Točník

Obec Točník / Oficiální stránky obecního úřadu obce Točník

Zpět na hlavní stránkuZpět na hlavní stránku

Informace o obci Točník

Základní údaje o obci Točník

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Nadmořská výška u hladiny potoka: 331 m.n.m.
Počet obyvatel: 240
Katastrální území: Točník
Počet domů: 101
Plynofikace: ne
Veřejný vodovod: částečně
Kanalizace a ČOV: částečně
Obec se nachází v ChKO Křivoklátska a v ochranném památkovém pásmu hradů Žebrák a Točník, na rozhraní městského a vesnického prostředí.
Obecní úřad má sedm volených zástupců a slečnu účetní.
Starosta : Petr Mol
Místostarosta : Jiří Šustr, Tomáš Mol
Členové zastupitelstva : Pavlína Boháčová, Eva Patrmanová, Josef Bělohlávek, Petr Zemánek
Účetní: Jana Cajthamlová

Současnost obce Točník

Název obce je poněkud zavádějící. Přímo v obci se totiž na skalním žebru k nebi týčí mohutná věž hradu Žebráku s rozvalinami ostatních hradních budov. Tento hrad však stál na svém místě již před založením obce, a tak její název byl odvozen od nového hradu Točníku, který nechal postavit český a římský král Václav IV. na vysokém kopci nad obcí (454 m.n.m.)
Většina návštěvníků si názvy obou hradů zaměňuje. Zmatek z toho plynoucí, je natolik častý, že si toho všiml i Jára Cimrman, a proto názvy obou hradů začlenil ve své praktické příručce "Pleteme si" mezi tzv."věčné omyly."
Točníkem se nazývá rozvodí vodních pramenů tvořené křemencovým hřbetem.
Zámeckého kopce či dlouhý oblouk toku Stroupinského potoka spěchajícího od města Žebráku přes Točník ke Zdicím.
Obec je rozdělena skalním bradlem žebráckým na dvě části: Předskalí, blíže k městu Žebráku a Záskalí, směrem na Křivoklát. K obci patří i tři polosamoty: Bradačovna (mezi Žebrákem a Točníkem), Opyš (hájovna nad vsí Točník směrem zbirožským) a Rasovna v Záhrází (směr Křivoklát).
Obec je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a nachází se v památkovém ochranném pásmu hradů. V obci za hradem Žebrákem, kde pod rybníkem V Peklích přijímá Stroupinský potok vody potoka Pekelského, dochází k přirozenému propojení lesů zbirožských s lesy hředelskými.
V obci je patrná stavební stará zástavba, která souvisí s hrady a jejich podhradím.
Jde o areály obou hradů, točnícký dvůr, starý pivovar, dva mlýny, hostinec "U Václava IV." (Kocanda zvaný), kapličku Sv. Jana Nepomuckého na návsi a několik dochovaných starých domů. Další část obce tvoří domy postavené v 19. a na počátku 20. století a novostavby.
Současný život v obci je vázán na čilý ruch turistický během "hradní sezóny", tj. od března do konce října. Tím je i určena nedílná souhra správy obce a hradů.Obec Točník si dosud udržuje svůj vesnický charakter, ačkoli se stále častěji ozývají hlasy a přímluvy k expanzi příměstské. Obec, jako součást Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a památkového pásma hradů, tvoří hráz a přirozený přechod mezi venkovským krajinným rázem a příměstskou zástavbou s průmyslovými přidálničními hnízdy. Za vsí se táhnou do tří světových stran krásné lesy bývalého loveckého hvozdu českých králů (Zbirožsko,Křivoklátsko, Berounsko). Dopřejme si zde klidu.

Významné krajinné prvky

Zámecký vrch s hradem Točníkem
Amerika a Jezevčí kopec s údolními nivami
Louka pod hradem Žebrákem
Rybník V Peklích
Koryto Pekelského potoka a jeho nivy
Bradáčovna s jabloňovým sadem
Meandry Stroupinského potoka pod vsí
usedlost Stroupiny
Třešňovka
Oboustranná lipová alej pod návsí
Jednostranná alej v Záskalí
Místní památky
hrady Žebrák a Točník
pivovar pod hradem Žebrákem
kaple Sv. Jana Nepomuckého
špejchar
hostinec "U Václava IV." (Kocanda)
jádro točnického dvora
secesní vila sládka Čápa
mlýn U Sojků
mlýn U Srpů
pivovarská studánka pod Jezevčím kopcem
křížek Sv. Blažeje
křížek na balvanu pod hradem (mlynař Kohout)
křížek v zatáčce na Bzovou
křížek ve Stroupinách
Rasovna
Cihelna
pomník obětem 1. a 2. světové války
Hoferka a její dlážděná cesta
Několik starých domů (Židovna, starý dům U Váňů, U Boháčů,U Cajthamlů, U Vinšů, U Feureislů, U Filousů, U Jiráčků aj.)

Technické zajímavosti

hráze vypuštěných rybníků

Služby

pila Dřevotoč
hostinec "U Václava IV" s ubytováním (telefon: 311532016)
obchod se smíšeným zbožím (Unino)
občerstvení na hřišti "U rytíře"
kavárna Bárka v bývalém pivovaru
půjčovna sportovních potřeb pro místní hřiště
Skiservis Švarc
parkoviště Obecního úřadu (telefon: 311533141)
ubytování U Šrédlů (telefon: 311533864)
svatební obřady na hradech Žebrák a Točník (blíže www.tocnik.com)

 


© 2023 Obec Točník

/

+420 311 532 065  /  +420 602 645 924
Email: Tocnik.obec@seznam.cz

Forma uveřejnění informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.

Hlavní stránka - Znak Obec Točník